ΠΡΟΦΙΛ
banner image

 

Καραγιάννης Δημήτριος
Τεχνικό Γραφείο ΚαβάλαΤο Τεχνικό Γραφείο "Καραγιάννης Δημήτριος" αναλαμβάνει τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή πάσης φύσεως ιδιωτικών έργων καθώς και την εξυπηρέτηση των πελατών σε κάθε είδους παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού αναφορικά με την έκδοση αδειών (οικοδομικών, αδειών λειτουργίας καταστημάτων κ.α.) και την καθημερινή επαφή των δημοσίων υπηρεσιών με τον πολίτη.

Όλες οι εκπονούμενες μελέτες και οι εκτελεσθείσες κατασκευές συμφωνούν με τις σύγχρονες απαιτήσεις και προδιαγραφές των κανονισμών.

Εγγυόμαστε τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών μας στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα με το λιγότερο κόστος σε συνάρτηση πάντα με την τήρηση υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών από πλευράς μας.

 

 
ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
του τεχνικού μας γραφείου είναι η κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη και ο προσδιορισμός
λύσεων με βάση τις απαιτήσεις και τις εκάστοτε ανάγκες του.